Acte necesareActe necesare

În vederea alcătuirii dosarului de executare, creditorul trebuie să depună la biroul executorului judecătoresc următoarele acte:

1. cererea de executare silită;

2. titlul executoriu în original;

3. taxa de timbru;

4. timbru judiciar.

Pentru comunicarea unei notificări prin agent procedural, din cadrul biroului nostru sau prin poştă, notificantul trebuie să depună:

1. notificarea în 3 exemplare;

2. cererea adresată executorului judecătoresc;

3. taxa de timbru;

4. timbru judiciar.

Biroul nostru asigură comunicarea notificărilor prin agent procedural cu maximă celeritate, în interesul clienţilor.

 

Modele de cereri: