ServiciiServicii oferite

In conformitate cu prevederile Legii 188/2000 (modificata), executorii judecatoresti au urmatoarele atributii:

 • Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 • Comunicarea actelor de procedura;
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
 • Intocmirea proceselor – verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz.
 • Executari directe: Evacuari, incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea
  minorului, puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri, etc.
 • Executari indirecte: urmarirea mobiliara a creantelor, urmarirea imobiliara a creantelor.
 • Alte competente: Popriri; Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin; Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila); Procese – verbale de oferta reala; Confiscari; Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale; Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc.